„Poczytajki#Malowajki”

Rok 2020
Zadanie realizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie 2020 przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” w partnerstwie z Lipskim Centrum Kultury. Projekt to interdyscyplinarne zadanie, którego działania zrealizowane zostały w grudniu 2020 roku, polegało na organizacji działań przeprowadzonych w sieci za pomocą socjalmediów. W ramach zadania na kanale YouTube Lipskiego Centrum Kultury emitowane były filmiki z czytanymi fragmentami książek dla dzieci i młodzieży, a następnie na podstawie przeczytanego utworu przeprowadzane były zajęcia plastyczne. W realizację „Poczytajek” włączyli się pracownicy LCK, biblioteki publicznej oraz członkowie grupy teatralnej „Otwarte Drzwi”. „Malowajki” prowadził plastyk, animator kultury. Dla dzieci w wieku przedszkolnym zostało wyemitowane trzyczęściowe interaktywne spotkanie autorskie z autorem popularnych książeczek dla dzieci Panem Poetą, który przy pomocy swoich kukiełek – bohaterów książeczek stworzył swoisty teatrzyk promujący książki i czytanie. W ramach projektu zorganizowany został również konkurs plastyczny online „Zimowy czas – świąteczny czas”, na najładniejszą okładkę do książek o tematyce zimowej lub świątecznej.
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Radomiu na kwotę 3.500zł