Lipskie Centrum Kultury

27 – 300 Lipsko

ul. Rynek 2

Konto:

BS Lipsko 72- 9135- 008-0000-2251-2000-0020

tel./fax. 48 3780 131

www.lcklipsko.pl

e-mail: lck@lcklipsko.pl

e-Doręczenia: AE:PL-26824-52596-CIUEH-25

NIP 811-12-51-270

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

27 – 300 Lipsko

ul. Rynek 2

tel. 048 3780 184,

e-mail: biblioteka@lcklipsko.pl

Dyrektor

Izabela Ronduda

email: dyrektor@lcklipsko.pl

Główny Księgowy

Aneta Gozdur

email: finanse@lcklipsko.pl

Kierownik Biblioteki

Danuta Zygmunt

email: biblioteka@lcklipsko.pl

Inspektor Ochrony Danych

Iwona Rychter

email: ido@lcklipsko.pl

Koordynator ds. dostępności / Akustyk

Sławomir Ciupiński

email: akustyk@lcklipsko.pl

Organizacja i obsługa wydarzeń kulturalnych / Edukacja kulturalna

Kamila Łepecka

email: kamila.lepecka@lcklipsko.pl

 

Ewa Chojnacka

email: plastyk@lcklipsko.pl

Formularz kontaktowy