Informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Na realizację zadania o nazwie „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-book i/lub audiobooków i/lub synchrobooków- Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 308 zł.

Zakup nowości wydawniczych w 2021 roku będzie dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.