Lipskie Centrum Kultury to samorządowa instytucja kultury miasta i gminy Lipsko. Placówka o bogatych tradycjach, która realizuje swoje zadania w różnych obszarach kultury prowadząc wielokierunkową działalność o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Jest miejscem inspirującym i animującym lokalną społeczność do kreatywnych działań oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wspiera działania służące integracji mieszkańców. W swojej pracy kieruje się promocją kultury ambitnej i wartościowej podnosząc jakość życia kulturalnego i kulturalnej świadomości swoich odbiorców. Centrum tworzy wokół siebie przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń. Przestrzeń , która inspiruje do twórczych działań, poznawania siebie poprzez sztukę, rozwijania pasji i zainteresowań, przestrzeń na nowe pomysły artystyczne. Liczne przedsięwzięcia kulturalne, koncerty, festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, spotkania autorskie, sekcje zainteresowań to najlepsza wizytówka Lipskiego Centrum Kultury.