Lipskie Centrum Kultury to samorządowa instytucja kultury miasta i gminy Lipsko. Placówka o bogatych tradycjach, która realizuje swoje zadania w różnych obszarach kultury prowadząc wielokierunkową działalność o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Jest miejscem inspirującym i animującym lokalną społeczność do kreatywnych działań oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wspiera działania służące integracji mieszkańców. W swojej pracy kieruje się promocją kultury ambitnej i wartościowej podnosząc jakość życia kulturalnego i kulturalnej świadomości swoich odbiorców. Centrum tworzy wokół siebie przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń. Przestrzeń , która inspiruje do twórczych działań, poznawania siebie poprzez sztukę, rozwijania pasji i zainteresowań, przestrzeń na nowe pomysły artystyczne. Liczne przedsięwzięcia kulturalne, koncerty, festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, spotkania autorskie, sekcje zainteresowań to najlepsza wizytówka Lipskiego Centrum Kultury.

Historia Lipskiego Centrum Kultury sięga roku 1961 kiedy oddano w Lipsku obiekt, który przez pierwsze lata swojego istnienia nosił nazwę Powiatowego Domu Kultury. Prowadził wówczas szeroką działalność instruktażową i artystyczną. Działało wiele zespołów muzycznych, teatralnych, estradowych, rytmiczno-baletowych, orkiestra dęta.

Powiatowy Dom Kultury w 1975 roku został przekształcony w Dom Kultury. W latach 1982-1990 prowadzony był remont i modernizacja budynku, by stał się obiektem okazałym i godną siedzibą placówki upowszechniania kultury.

W roku 1992 Dom Kultury został połączony z Biblioteką Publiczną tworząc Lipskie Centrum Kultury. W skład Centrum weszło również Kino „Oskar” oraz Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Instytucja w swoim nowym kształcie i strukturze rozpoczęła niekonwencjonalną działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa i stała się ważnym ośrodkiem kultury w regionie.

W 2009 roku powiększono bazę kulturalną Centrum, wybudowano nowoczesna scenę plenerową przed Lipskim Centrum Kultury, zaadoptowano część piwniczną instytucji na Galerię Regionalną i Kawiarenkę Ex libris, która stała się miejscem ciekawych inicjatyw o charakterze kulturalno – społecznym.Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Do najważniejszych cyklicznych wydarzeń organizowanych przez Centrum należą:

 • Wieczory sztuk z muzyką klasyczną
 • Jarmark Wielkanocny
 • Tydzień Bibliotek
 • Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle
 • Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
 • Dni Lipska
 • Lipskie Spotkania z Książką
 • Konkurs literacki „Mój świat malowany słowem”
 • Jesienne Spotkania z Kulturą
 • Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej
 • Biesiada ludowa „Z tradycją przy biesiadnym stole”
 • Przegląd Twórczości Ekologicznej „EKO-Song”
 • Konkurs recytatorski „Mój pierwszy konkurs recytatorski”
 • Konkurs recytatorski „Kreować głosem”
 • Jarmark Bożonarodzeniowy

Wszechstronność i różnorodność działań sprawia, że Lipskie Centrum Kultury jest prężnie rozwijającą się instytucją  przyciągającym coraz więcej twórców, artystów a przede wszystkim odbiorców. Podejmowanymi działaniami wypracowało model instytucji, jako  wiodącego centrum kulturalnego w regionie działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury.