„Zrób to sam – online”

Rok 2020
Zadanie realizowane przez Lipskie Centrum Kultury od 1 czerwca do 30 października 2020 roku w ramach programu Ministra Kultury „Kultura w sieci”. Celem zadania było umożliwienie korzystania z oferty edukacyjnej on-line, w czasie narodowej kwarantanny, kiedy hasło „#zostań w domu” stał się mottem przewodnim życia społecznego i kulturalnego kraju. Zadanie składało się z organizacji cyklu zajęć warsztatowych, które z zostały umieszczone na kanale youtube Lipskiego Centrum Kultury, a linki do nich zamieszczane były na facebooku i stronie LCK. Były to: warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży od lat 10, warsztaty dziennikarskie, warsztaty literackie kreatywnego pisania, warsztaty gitarowe, warsztaty umuzykalniające dla dzieci oraz rodziców, kreatywne zajęcia plastyczne, warsztaty ruchowe dla dzieci i dorosłych, akademia malarstwa i rysunku, szpiedzy wiedzy – warsztaty edukacyjno -naukowe.
Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” na kwotę 27 000zł