„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Rok 2018
Celem programu, który jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014- 2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie. Zadaniem programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
W ramach programu Biblioteki Narodowej, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku otrzymała dotację, dzięki której w roku 2018 wzbogaciła swój księgozbiór o 348 woluminów.
Kwota dofinansowania: 8 000 zł