„XV Lipskie Spotkania z Książką”

Rok 2017
„Lipskie Spotkania z Książką” to cyklicznie organizowana, wielodniowa impreza promująca książki, czytelnictwo oraz lipską placówkę jako instytucję przyjazną, pełniącą w lokalnym środowisku ważną rolę edukacyjną i kulturotwórczą. W dniach 18-29 września 2017r. przeprowadzone zostały różne działania. Pierwszym akcentem tegorocznych obchodów były warsztaty literacko – plastyczne „Książka moich marzeń” które poprowadziła Monika Sawicka., pisarka, animatorka, dziennikarka telewizyjna. Z myślą o różnych grupach wiekowych, odbyły się trzy spotkania autorskie, które pozwoliły na poznanie sylwetek pisarzy oraz ich twórczości: z Iwoną Czarkowską, Elżbietą Jodko- Kulą oraz Manulą Kalicką. Kolejną atrakcją był autorski spektakl teatralny dla dzieci pt. „Brzydkie Kaczątko. Jak co roku nie mogło zabraknąć głośnego czytania ulubionych bajek przez przedstawicieli lipskich instytucji oraz aktora Jarosława Figury dla dzieci. W ramach Lipskich Spotkań z Książką ogłoszony został konkurs na plakat promujący ulubioną książkę. Podczas rozstrzygnięcia konkursu zwycięzcom zostały wręczone nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. W ramach spotkań odbył się również koncert „Echa miłości wspomnienie o Annie German” w wykonaniu Beaty Marczewskiej. Kolejną atrakcją dla młodzieżowy oraz starszych dzieci w godzinach wieczorno- nocnych była „Noc dziennikarzy”, którą poprowadził Krzysztof Petek, dziennikarz, pisarz, detektyw, organizator wypraw. Wszystkie organizowane w ramach projektu działania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.

Dofinansowanie ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kwota dofinansowania: 14 000 zł.