XXVII Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej POWIŚLE’2023 – wyniki i fotorelacja

PROTOKÓŁ Z XXVII FESTIWALU FOLKLORU I TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ „POWIŚLE” 2023

W dniu 11.06. 2023r na scenie plenerowej przy Lipskim Centrum Kultury /rynek miasta/ odbył się XXVII Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle”, którego organizatorem było Lipskie Centrum Kultury. Festiwal miał charakter konkursowy. Prezentacje uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięco- młodzieżowej i wykonawców dorosłych oraz czterech kategoriach prezentacji: śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze, instrumentaliści i kapele ludowe oceniało jury w składzie:

Przewodniczący – Adolf Krzemiński, folklorysta i popularyzator kultury ludowej
członek- Grażyna Wieczerzyńska, folklorysta, znawca i popularyzator kultury ludowej
członek- Marian Popis, popularyzator znawca i popularyzator kultury ludowej

Po przesłuchaniu ponad 50 podmiotów wykonawczych komisja konkursowa wyłoniła laureatów i wyróżnionych w każdej kategorii prezentacji.

1. ŚPIEWACY LUDOWI

Wyróżnienia w kategorii dziecięco – młodzieżowej:

Helena Baranowska z Kazanowa
Maja Gozdur z KGW w Tymienicy
Kamila Guza z PSP w Mirowie
Katarzyna Pawłowska z Linowa
Maksymilian Woźniak z Dębin
Ksawery Żaczek z KGW w Tymienicy
Żaneta Żaczek z KGW w Tymienicy

Kategoria: dorośli wykonawcy

Wyróżnienie specjalne otrzymała Joanna Tęcza z Domu Kultury w Zwoleniu,

Pozostałe wyróżnienia otrzymali:
Amelia Ruszkiewicz z Magoń
Lucjan Rybicki z Wolskiej Dąbrowy
Monika Walas z Korczyna
Wiesław Dypa z Grabowa
Jadwiga Majewska -Gutkowska z Grabowa n/Wisłą

2. ZESPOŁY ŚPIEWACZE

Wyróżnienia w kategorii dziecięco- młodzieżowej otrzymały:

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Powiślaki” z Lipska
Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Radosne Nutki” z Mirowa
Zespół „WyględoWianki” z Wyględowa

Laureaci w kategorii dorosłych wykonawców:

Zespół „Łaguszowianki” z Łaguszowa
Zespół Folklorystyczny „Mierziączka” z Mierziączki
Zespół „Mirowianki” z Mirowa
Zespół Śpiewaczy „Zakukała kukułeczka” z Rusinowa
Zespół Śpiewaczy „ Zdziechowianki” ze Zdziechowa
Wyróżnienia:
Zespół „ Gąsawianki” z Gąsaw Rządowych
Zespół „Ożarowiacy” z MGOK w Ożarowie
Zespół folklorystyczny „Piątkowy Stok” z Pałek
Zespół śpiewaczy „Raz na Ludowo”
Zespół śpiewaczy „Tymienianki” z Tymienicy Starej

3. KATEGORIA INSTRUMENTALIŚCI:

Wyróżnienia w kategorii dziecięco-młodzieżowej:

Bartosz Gołda z Lipska
Aleksandra Siejko z KGW w Tymienicy

Wyróżnienie w kategorii dorośli wykonawcy

Janina Urbanek z Przyłęka

4. KAPELE LUDOWE

Laureaci:

Kapela Stanisława Wlazło z Wieniawy
Kapela Jana Tarnowskiego
Rodzinna Kapela Foktów z Ostrołęki

Wyróżnienia:

Kapela Mirosława Rogali z Wysokiej
Kapela Zdzisława Kwapińskiego
Rodzinna Kapela Morki z Czekarzewic
Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc

Wszyscy wykonawcy części konkursowej otrzymali pamiątkowe dyplomy, laureaci i wyróżnieni w kategorii: śpiewacy ludowi i instrumentaliści otrzymali nagrody rzeczowe. Laureaci i wyróżnieni w kategorii zespoły śpiewacze i kapele ludowe otrzymali nagrody finansowe.
Nagrody w festiwalu zostały ufundowane przez Miasto i Gminę Lipsko, które podczas uroczystego finału wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.
Tegoroczna edycja festiwalu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród artystów ludowych, którzy z wielką dbałością pielęgnują tradycję naszego regionu.
Nagrodzonym uczestnikom składamy gratulacje, a do wszystkich kierujemy słowa podziękowania za udział w festiwalu. Do zobaczenia za rok!