XX Przegląd Twórczości Ekologicznej „Ekosong”

Lipskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w XX Przeglądzie Twórczości Ekologicznej „Ekosong”, który odbędzie się 16 grudnia 2021r. o godz. 10.00. Celem Przeglądu jest propagowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości dziecięcej o tematyce ekologiczno – przyrodniczej. Przegląd ma charakter konkursowy, a prezentacje uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w kategoriach: inscenizacje teatralne oraz piosenka. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu lipskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia 2021r.

Do pobrania

Regulamin

Karta zgłoszenia