XIX Lipskie Spotkania z Książką – „Zrób swój ex libris” – relacja

17 października w ramach XIX Lipskich Spotkań z Książką w Lipskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty plastyczne: „Zrób swój ex libris”

Jesienne wieczory są coraz dłuższe. Z upływem coraz chłodniejszych dni, nie ma niczego przyjemniejszego niż zatopić się w fotelu z kubkiem gorącej herbaty i dobrą książką. Swoją osobistą bibliotekę możemy oznakować spersonalizowanym znakiem jakim jest ex libris.
Ex librisy tworzone dzisiaj zachowują swój związek z historycznym rozumieniem raczej tylko symbolicznie oraz w obszarze podstawowych reguł (np. format, napis ex libris, konieczność zadedykowania osobie żyjącej).

Na warsztatach dzieci i młodzież mogli poznać szerokie spektrum znaków proweniencyjnych (wskazujących własność) będących równocześnie dobrze technicznie wykonywanymi pracami graficznymi. Młodzi artyści posługiwali się językiem plastycznym w prosty ale ciekawy sposób -od figuracji do abstrakcji. Poznawali przy tym różne proste techniki graficznej.