XIX Lipskie Spotkania z Książką- „Z Mickiewiczem nad Niemnem”

Na zakończenie obchodów „ XIX Lipskich spotkań z książką” odbyło się muzyczne spotkanie z Kubą Michalskim pt. „ Z Mickiewiczem nad Niemnem”. Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli okazję wysłuchać kompozycji zaproszonego gościa do znanych wierszy naszego poety narodowego, między innymi „Stepy Akermańskie”, Inwokacja do „ Pana Tadeusza”, „ Lilije”, „ Powrót taty”, „ Alpuhara”. Pomiędzy utworami autor w interesujący sposób opowiadał o Mickiewiczu, przytoczył wiele biograficznych ciekawostek naszego wieszcza, których nie znajdziemy w dostępnych źródłach i opracowaniach. Koncert był znakomitym spotkaniem z poezją w wersji śpiewanej i został świetnie przyjęty przez uczestników. Nie zabrakło też okazji do wspólnego śpiewania.