Waldemar Balcerowski „Rzeczniowskie notacje” – fotorelacja