ROZSTRZYGNIĘCIE XXIV PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ LIPSKO’ 2020 – online

ROZSTRZYGNIĘCIE XXIV PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ LIPSKO’ 2020 – online

Tegoroczny XXIV Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko’ 2020 był nietypowy. Ogłoszony stan epidemii spowodował, że uczestnicy nie przyjechali do Lipskiego Centrum Kultury tylko próbowali swoich sił – online.

Do konkursowej oceny artystycznej Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko’  2020     organizowanego w formie ONLINE w sposób zgodny z regulaminem imprezy zgłoszonych zostało łącznie 73 prezentacje.
W kategorii Teatr Jednego Aktora  zgłoszono 19 występów, w kategorii Muzyka  wzięło udział 42 wykonawców a w kategorii Taniec – 12.  Podczas oceny brano pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, dykcję, emisję głosu, stosowane środki artystyczne wyrazu oraz zgodność ruchu z muzyką, estetykę tańca i dobór kostiumów.

Konkursowe prezentacje oceniane były w czterech kategoriach wiekowych:
klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII-VIII szkoły podstawowej, oraz klasy I-III szkoły ponadpodstawowej.

Według Jury  zdecydowana większość przesłanych nagrań posiadała dobrą jakość techniczną
a większość uczestników  prezentowała swoje umiejętności i zdolności artystyczne przestrzegając regulaminu przeglądu.

W kategorii prezentacji Teatr Jednego Aktora Jury w składzie:

–       Marzena Odzimek – Jarosińska – przewodnicząca Jury, reżyser, choreograf, teatrolog, Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie.

–       Grażyna Kulpińska – muzyk, pedagog, animator kultury, juror wielu przeglądów i festiwali

–       Kamila Łepecka – animator kultury, instruktor ds. działalności kulturalnej i środowiskowej.

Po dokonaniu wnikliwej analizy wszystkich konkursowych prezentacji Jury postanowiło wyłonić następujące miejsca  i wyróżnienia, biorąc pod uwagę: interpretację utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny, celowość użycia środków pozasłownych (kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych środków wspomagających interpretację) oraz kompozycję sceniczną występu.

Prezentacje laureatów zobaczą Państwo po kliknięciu w udostępnione linki:

W kategorii wiekowej kl. I-III szkoły podstawowej:

I miejsce – Szymon Wilk
https://www.youtube.com/watch?v=OcSyymCjQnY&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=8&t=0s

II miejsce – Julia Winiarska
https://www.youtube.com/watch?v=QL8N3Jb32Ts&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=9&t=0s

III miejsce:

Nikola Stępnik
https://www.youtube.com/watch?v=acnf4w9TdYk&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=7&t=0s

i Joanna Dusza
https://www.youtube.com/watch?v=2BOdTkzKSXk&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=3&t=0s

wyróżnienia – Hanna Pałka i Maja Lenart

w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Zuzanna Sałek
https://www.youtube.com/watch?v=VgnV8Dw0ts8&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=15&t=0s

II miejsce – Patryk Kwapiński
https://www.youtube.com/watch?v=l_6Ub1i9-7E&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=14&t=0s

w kategorii wiekowej kl. I-III szkoły ponadpodstawowej:

II miejsce:

Michał Białota
https://www.youtube.com/watch?v=KI95LywwJEo&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=16&t=0s

Zuzanna Gozdur
https://www.youtube.com/watch?v=YSV2PtZ6u40&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=17&t=312s

i Gabriela Pikuła
https://www.youtube.com/watch?v=LnULU4idsWU&list=PLJWvsF-cMYO5h074B5Fq3bV6oBmtFqQ2X&index=18&t=0s

Kilka słów od Jury:

Nowa rzeczywistość, w której znaleźliśmy się jako  społeczeństwo, żyjąc w izolacji w czasach pandemii, nie zniechęciła Organizatorów do podjęcia trudu  organizacyjnego Przeglądu.

Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się po raz pierwszy w nowej odsłonie jaką był występ online. Było to duże wyzwanie dla uczestników.

Jury stwierdza wyrównany poziom artystyczny przesłanych prezentacji konkursowych, staranność przygotowania, bogatą oprawę sceniczną, kostiumową i muzyczną. Dostrzega pomysłowość
i  rozwiązania z wykorzystaniem nie tylko przestrzeni scenicznej, ale także techniki filmowej. Jednocześnie należy pamiętać o dobrej jakości przesyłanych nagrań.

Jury pragnie zwrócić uwagę, że oprócz tych wszystkich powyżej wymienionych  elementów składających się na występ, istnieje jeszcze bardzo ważny budulec, a jest nim SŁOWO. Należy pamiętać, że za jego pomocą dzielimy się z publicznością naszym światem wewnętrznym – radościami czy refleksjami. Dlatego należy dbać na co dzień o warsztat słowa – jego wyrazistość, słyszalność i przede wszystkim pamiętać : CO chcemy powiedzieć ze sceny. Dlatego bardzo ważne jest logiczne prowadzenie myśli, a następnie łączenie go z pozostałymi pozasłownymi środkami wyrazu scenicznego.

Jury dziękuje wszystkim zaangażowanym osobom, które sprawiły, że praca młodych aktorów mogła zostać zaprezentowana. To ważne aby nawet w tak trudnych warunkach nie rezygnować
z rozwoju szeroko pojętej kultury oraz pasji do aktorstwa.

W kategorii prezentacji Muzyka Jury  w składzie:

–       Monika Walczak – przewodnicząca Jury, muzyk, nauczyciel PSM I st. w Skarżysku- Kamiennej w klasie fortepianu, trener wokalny- juror wielu konkursów wokalnych, pomysłodawca koncertów wokalnych, członek Zarządu Fundacji Daj Szansę- pomagającą młodzieży zdolnej i niezamożnej, członek Stowarzyszenia ProQultura.

–       Grażyna Kulpińska – muzyk, pedagog, animator kultury, juror wielu przeglądów i festiwali

–       Kamila Łepecka – animator kultury, instruktor ds. działalności kulturalnej i środowiskowej

Jury oceniało według następujących kryteriów: walory głosowe, dobór repertuaru, muzykalność, interpretację, poczucie rytmu, dykcję i ogólne wrażenie artystyczne. Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia.

W kategorii wiekowej kl. I-III szkoły podstawowej:

I miejsce:

Michalina Cedro
https://www.youtube.com/watch?v=SfUXFgXsZlg&list=PLJWvsF-cMYO56D94pPGWm1A5PqfuU9Efd&index=3&t=0s

i Hanna Jakubczyk
https://www.youtube.com/watch?v=2iAKh75ZpK0&list=PLJWvsF-cMYO56D94pPGWm1A5PqfuU9Efd&index=9&t=0s

II miejsce – Karina Kowalska
https://www.youtube.com/watch?v=KTKCbYCy_r4&list=PLJWvsF-cMYO56D94pPGWm1A5PqfuU9Efd&index=5&t=0s

III miejsce – Zofia Ściegienna
https://www.youtube.com/watch?v=J8XHMRxrQdg&list=PLJWvsF-cMYO56D94pPGWm1A5PqfuU9Efd&index=10&t=0s

i Natalia Rachańska
https://www.youtube.com/watch?v=vZx-EJwAljk&list=PLJWvsF-cMYO56D94pPGWm1A5PqfuU9Efd&index=6&t=0s

wyróżnienia – Zofia Anioł, Sandra Grabowska, Amelia Zagrodzka, Apolonia Jakubczyk.

w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce:

Maria Chwastek
https://www.youtube.com/watch?v=TTK5w7WN3kc&list=PLJWvsF-cMYO7b6DRLvV-qTh5Gd9Na3wON&index=2&t=0s

i Natalia Kosmowska
https://www.youtube.com/watch?v=fGhB6i6mhuw&list=PLJWvsF-cMYO7b6DRLvV-qTh5Gd9Na3wON&index=13&t=0s

II miejsce:

Martyna Cieśla
https://www.youtube.com/watch?v=AiIWCUw0kNs&list=PLJWvsF-cMYO7b6DRLvV-qTh5Gd9Na3wON&index=12&t=0s

i Maja Wójcicka
https://www.youtube.com/watch?v=X8sZTh2bCd0&list=PLJWvsF-cMYO7b6DRLvV-qTh5Gd9Na3wON&index=9&t=0s

III miejsce:

Emilia Szcześniak
https://www.youtube.com/watch?v=h2ku4nvMKKQ&list=PLJWvsF-cMYO7b6DRLvV-qTh5Gd9Na3wON&index=8&t=0s

i Adam Bulski
https://www.youtube.com/watch?v=7md-xEEVlgY&list=PLJWvsF-cMYO7b6DRLvV-qTh5Gd9Na3wON&index=10&t=0s

w kategorii wiekowej kl. VII-VIII szkoły podstawowej:

I miejsce:

Zuzanna Bera
https://www.youtube.com/watch?v=LWyTilxxz1M&list=PLJWvsF-cMYO6aK0fAREuTgtlRbcjIPKzA&index=2&t=0s

Jakub Rogala
https://www.youtube.com/watch?v=thKPDu7aqoc&list=PLJWvsF-cMYO6aK0fAREuTgtlRbcjIPKzA&index=4&t=0s

i  Agata Cebula
https://www.youtube.com/watch?v=8Or9vJ5FCvg&list=PLJWvsF-cMYO6aK0fAREuTgtlRbcjIPKzA&index=7&t=0s

II miejsce

Julia Michalska
https://www.youtube.com/watch?v=S3I4-GSvwjk&list=PLJWvsF-cMYO6aK0fAREuTgtlRbcjIPKzA&index=3&t=0s

Jury nie przyznało III miejsca.

Wyróżnienia –  Julia Tłuczkiewicz, Aleksandra Gąska.

w kategorii wiekowej kl. I-III szkoły ponadpodstawowej:

I miejsce:

Zuzanna Bomze
https://www.youtube.com/watch?v=1c7ZIkVfUX4&list=PLJWvsF-cMYO7OPemBxO4DrUZ4H41rueH_&index=2&t=0s

Izabela Drogosz
https://www.youtube.com/watch?v=euelWiU5Zyg&list=PLJWvsF-cMYO7OPemBxO4DrUZ4H41rueH_&index=13&t=0s

i Julia Stepaniuk
https://www.youtube.com/watch?v=JT7enhv3pRU&list=PLJWvsF-cMYO7OPemBxO4DrUZ4H41rueH_&index=7&t=0s

II miejsce – Katarzyna Bik
https://www.youtube.com/watch?v=8OYF1tiXwRU&list=PLJWvsF-cMYO7OPemBxO4DrUZ4H41rueH_&index=8&t=0s

III miejsce:

Patrycja Fabiszewska
https://www.youtube.com/watch?v=q42ifYkwE2I&list=PLJWvsF-cMYO7OPemBxO4DrUZ4H41rueH_&index=3&t=0s

i Julia Jadczyszyn
https://www.youtube.com/watch?v=WGEm27a4tJ0&list=PLJWvsF-cMYO7OPemBxO4DrUZ4H41rueH_&index=5&t=0s

A oto kilka słów od Jury:

Jury kierowało się kryteriami – muzykalność, walory wokalne, interpretacja, dykcja, aranżacja
i wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury ocenia konkurs wysoko, zwraca uwagę na dość wyrównany poziom, dojrzałość interpretacyjną uczestników i dobór repertuaru. Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za starania włożone w nagrania w tak trudnym dla nas wszystkich czasie

i życzy dalszych sukcesów na scenach muzycznych, nie tylko w ,,sieci”.

W kategorii prezentacji Taniec Jury w składzie:

–       Lidia Żuchowska – przewodnicząca Jury ,trenerka tańca, choreograf, sędzia krajowy
i międzynarodowy, trenerka Klubu Booggie Woogie KICK z Pionek, wielokrotnych mistrzów Polski, finalistów Mistrzostw Polski i Świata.

–       Grażyna Kulpińska – muzyk, pedagog, animator kultury, juror wielu przeglądów i festiwali

–       Kamila Łepecka – animator kultury, instruktor ds. działalności kulturalnej i środowiskowej

przyznało następujące miejsca i wyróżnienia, biorąc pod uwagę następujące kryteria: opracowanie choreograficzne, technikę tańca, zgodność ruchu z muzyką, dobór repertuaru muzycznego, estetykę kostiumu, dobór rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny,

w kategorii wiekowej kl. I-III szkoły podstawowej:

I miejsce:

Lena Galbarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=dRiO1lJuMIk&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=3&t=0s

i Martyna Kaca
https://www.youtube.com/watch?v=HZcfQUBVkFQ&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=4&t=0s

II miejsce:

Łucja Budziszewska
https://www.youtube.com/watch?v=RyG4xII-LhE&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=2&t=0s

i Julia Winiarska
https://www.youtube.com/watch?v=fMym1xbOEaw&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=8&t=0s

III miejsce – Maja Lenart
https://www.youtube.com/watch?v=NLWHAV1cjFo&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=6&t=0s

wyróżnienia – Wiktoria Mazan i Kornelia Rogozińska

w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Natalia Kopacz
https://www.youtube.com/watch?v=pQDTopZgOqI&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=10&t=0s

II miejsce:

Lena Turzyńska
https://www.youtube.com/watch?v=2tXZZVnWrsE&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=11&t=0s

i Anna Durasiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=Vi-Ht8b2AN0&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=12&t=0s

III miejsce – Patrycja Bernat
https://www.youtube.com/watch?v=x87UIiHLS_g&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=9&t=0s

w kategorii wiekowej kl. VII-VIII szkoły podstawowej:

I miejsce – Patrycja Rybak
https://www.youtube.com/watch?v=QqJYfcZVWwM&list=PLJWvsF-cMYO5pJ7BJvEzASaFAteisvlwp&index=13&t=0s

A oto kilka słów od Jury:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Młodzieżowej  Lipsko’ 2020 online w kategorii prezentacji Taniec. Dziękujemy, że zadaliście sobie wiele trudu i w tym szczególnym czasie pięknie przygotowaliście Swoje prezentacje. Pokazaliście po raz kolejny Swoją pasję jaką jest taniec, a w tej chwili aktywność ruchowa jest bardzo ważnym elementem naszego zdrowia. Z uwagi na wyrównany poziom, szczególnie w najmłodszej kategorii, Jury przyznało kilka równorzędnych miejsc.

Gratulacje i pozdrowienia dla Wszystkich. Mam nadzieję na spotkanie z Wami na żywo, w przyszłym roku, zgodnie z piękną tradycją i atmosferą konkursu w Lipskim Centrum Kultury.

Nagrody i dyplomy do odebrania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipsku w godzinach od 10 do 16. Dla osób spoza powiatu lipskiego możliwa wysyłka pocztowa.

Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY