Program eduacyjno – artystyczny „Wyśpiewajmy niepodległość”