Narodowe czytanie – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – fotorelacja

Narodowe Czytanie – to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012 przez parę prezydencką.
Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, czyli tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej.
Zbiór mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

W Lipsku wspólne czytanie odbyło się 3 września 2022 r. o godz. 10.00 na „placu herbowym” obok Lipskiego Centrum Kultury.

Ballady i Romanse zaprezentowali:

Ballada „Lilije”
– Kamil Kozieł – pracownik Starostwa Powiatowego w Lipsku, aktor grupy teatralnej „Otwarte Drzwi”
– Olga Patyk – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku
– Katarzyna Furmanek – komendant hufca ZHP w Lipsku
– Magdalena Jabłońska – wychowawca z Przedszkola „Bajkolandia”, aktorka grupy teatralnej „Otwarte Drzwi”

Ballada „Powrót taty”
– Artur Dygas – sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

Ballada „Świtezianka”
– Irena Kościelecka-Bajkowska – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipsku
– Władysław Bajkowski – redaktor „Twojego Radia Lipsko”

Ballada „Rękawiczka”
– Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku,

Ballada „Pani Twardowska”
– Bartek Adamczyk – aktor grupy teatralnej „Dzień za Dniem”

Romans „Kurhanek Maryli”
– Ewa Nowakowska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku, aktorka grupy teatralnej „Otwarte Drzwi”
– Waldemar Traczyk – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku, aktor grupy teatralnej „Otwarte Drzwi”

Ballada „Rybka”
– Agnieszka Chyła-Mróz – inspektor z Urzędu Miasta i Gminy Lipsko
– Iwona Zgłobień – właściciel piekarni „Małgorzatka” w Lipsku

Ballada „Romantyczność”
– Barbara Adamczyk – pielęgniarka, aktorka grupy teatralnej „Otwarte Drzwi”

Chętni, którzy przynieśli na wydarzenie własne egzemplarze mickiewiczowskiej twórczości, ostemplowali je okolicznościową pieczęcią.

Wieści niosą, że za rok lekturą podczas Narodowego Czytania będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Dziękujemy za Waszą obecność i entuzjastyczne reakcje.