Konkurs recytatorski

Protokół z Eliminacji Powiatowych XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 14.03.2019r. w Lipskim Centrum Kultury przeprowadzono Eliminacje Powiatowe XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego .
Komisja w składzie:

 • Adolf Krzemiński- przewodniczący
 • Marian Popis – członek
  po przesłuchaniu wszystkich recytatorów do Eliminacji Rejonowych w Radomiu zakwalifikowała następujące osoby: W kategorii 5- 6 lat ( kl. „ O”)
 • Igor Czapka z Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku
 • Joanna Dusza z Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku

W kategorii 7- 11 lat ( kl. I- IV)

 • Bartosz Adamczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku
 • Julia Kiljan z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej

W kategorii 12- 15 lat ( kl. V-VIII )

 • Patrycja Pawłowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku
 • Zuzanna Tomczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej

W kategorii 16 lat ( gimnazja )

 • Anna Maria Bugaj z Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku
 • Mikołaj Guz z Publicznego Gimnazjum w Pawłowicach
 • Zuzanna Pękała z Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku
 • Julia Tomczyk z Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku

Ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

W kategorii 5- 6 lat:

 • Małgorzata Fliszkiewicz z PSP w Jaworze Sol.
 • Julia Matysek z PSP w Pawłowicach
 • Jakub Gorgoń, Gabriela Pawłowska, Ignacy Piątek, Magdalena Rogalińska i Jan Róg z Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku

W kategorii 7- 11 lat:

 • Natalia Bojek z PSP w Pawłowicach
 • Dominik Cyran z PSP w Lipsku
 • Bartosz Lisowski z ZPO w Długowoli
 • Angelika Szydłowska z PSP w Jaworze Soleckim
 • Luiza Zaborska z PSP w Ciepielowie

W kategorii 12-15 lat:

 • Oliwia Bródka z PSP w Siennie
 • Amelia Bujak z PSP w Siennie
 • Gabriela Buszkiewicz z PSP w Lipsku
 • Zuzanna Gozdur z ZPO w Krępie Kościelnej
 • Natalia Lisowska z ZPO w Długowoli
 • Aleksandra Mordak z PSP w Ciepielowie
 • Katarzyna Mróz z PSP w Woli Soleckiej
 • Kinga Tuszyńska z PSP w Pawłowicach
 • Paulina Wojtas z GOK w Siennie

W kategorii 16 lat ( gimnazja)

 • Olga Skotarek i Zuzanna Sieczka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie Wszyscy uczestnicy XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, a recytatorzy którzy zakwalifikowali się do Eliminacji w Radomiu i wyróżnieni nagrody książkowe.

Protokół z Eliminacji Powiatowych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 14.03.2019r. w Lipskim Centrum Kultury przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Komisja w składzie:

 • Adolf Krzemiński- przewodniczący
 • Marian Popis – członek
  po przesłuchaniu wszystkich recytatorów do Eliminacji Rejonowych w Radomiu zakwalifikowała następujące osoby:
 • Małgorzata Drozd z Liceum Ogólnokształcącego w Siennie
 • Angelika Wojtas z Liceum Ogólnokształcącego w Siennie

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia :

 • Natalia Przyłucka Młodzieżowego Ośrodek Socjoterapii w Solcu Filia w Szymanowie
 • Paulina Rębiś z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu

Wszyscy uczestnicy 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, a recytatorzy którzy zakwalifikowali się do Eliminacji w Radomiu i wyróżnieni nagrody książkowe.

 

Protokół z Eliminacji Powiatowych 42 Konkursu Recytatorskiego „ Warszawska Syrenka”

Dnia 14.03.2019r. w Lipskim Centrum Kultury przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 42. Konkursu Recytatorskiego „ Warszawska Syrenka”.
Komisja w składzie:

 • Adolf Krzemiński: przewodniczący
 • Marian Popis: członek
  po przesłuchaniu wszystkich recytatorów do finału konkursu w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie wytypowała:

w kat. kl. O-III

 • Maja Hołowska z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lipsku

w kat. kl. IV- VI

 • Natalia Kwiecień z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej

Ponadto wyróżnienia otrzymali :

 • Martyna Gawlik, Natalia Sońta , Martyna Stempień, Nikola Brzezińska z PSP w Krępie Kościelnej Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplom a laureaci i wyróżnieni recytatorzy nagrody książkowe.