Wernisaż Agnieszki Sygut

Agnieszka Sygut.  Urodziła się w 1972 roku w Starachowicach. Emocjonalnie i twórczo z Iłżą i jej okolicami związana od dzieciństwa. Sztuką interesuje się od najmłodszych lat. Tworzy poezje, obrazy olejowe, akryle i akwarele tematycznie związane ze środowiskiem, w którym żyje i pracuje.  Realizuje się zawodowo w Domu Kultury w Iłży, gdzie m.in. prowadzi Pracownię Plastyczno Ceramiczną, aranżuje wystawy artystyczne w Galerii, jest autorką projektów scenografii dużych imprez ogólnopolskich organizowanych przez Dom Kultury. Od roku 2013 Komisarz Letnich Plenerów Malarskich w Iłży.  Wystawa którą prezentuje w Lipsku to cykl obrazów pod nazwą „Letnie impresje” jest jak mówi kolejną próbą podróży w głąb siebie. To malarstwo intuicyjne, pasja, do której uśmiecha się jej dusza i serce. Tematy zaczerpnięte z natury i nakładanie szpachelką farby warstwa po warstwie daje jej poczucie spełnienia i ogromną radość tworzenia.