Fotorelacja z Festiwalu Powiśle`2019

W dniu 19.05.2019r w Lipskim Centrum Kultury odbył się XXV Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle”. Festiwal miał charakter konkursowy. Prezentacje uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięco- młodzieżowej i wykonawców dorosłych oraz czterech kategoriach prezentacji: śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze, instrumentaliści i kapele ludowe oceniało jury w składzie:
Przewodniczący – Adolf Krzemiński, folklorysta i popularyzator kultury ludowej
członek-Marian Popis, animator kultury ludowej
członek- Grażyna Wieczerzyńska, folklorysta, popularyzator kultury ludowej
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury wyłoniło laureatów oraz przyznało wyróżnienia.

 1. Śpiewacy ludowi:
  Laureaci:
 • Maria Janaczek z Łaguszowa
 • Teresa Paluch z Gutowa
 • Joanna Tęcza z Domu Kultury w Zwoleniu
 • Zofia Rojkiewicz z Rykowa
  Wyróżnienia:
 • Karolina Zawisza z PSP w Mirowie / dziec.- młodz./
 • Danuta Jakubowska z GOK w Solcu
 • Ksawery Żaczek z Tymienicy / dziec.- młodz./
 • Ewa Białek z GCKiS w Wieniawie
 • Wiesław Dypa z Grabowa
 • Anna Bednarek z Gorynia
 • Adam Stocki z GOK w Solcu
 1. Zespoły Śpiewacze
  Kategoria dziecięco- młodzieżowa
  Wyróżnienia: Grupa Dziecięca Folklorystyczno- Rytmiczna z DK w Zwoleniu, Zespół Śpiewaczy „Małe Tymienianki” z Tymienicy, Zespół Śpiewaczy „ Młode Tymienianki” Z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu Filia w Szymanowie, Zespół „ Radosne Nutki” z PSP w Mirowie
  Kategoria dorosłych wykonawców
  Laureaci: Zespół Śpiewaczy z Korzyc, Zespół „ Łaguszowianki” z Łaguszowa, Zespół Folklorystyczny z Mierziączki, Zespół Śpiewaczy „ Mirowianki” z Mirowa, Zespół „ Strykowianki” ze Strykowic Górnych, Zespół Śpiewaczy „Tymienianki” z Tymienicy, Zespół Śpiewaczy „ Zdziechowianki” ze Zdziechowa
  Wyróżnienia: Zespól Śpiewaczy „ Górnianki” z Bieszkowa Górnego, Zespół „Korzenie” z Łaguszowa, Zespół Śpiewaczy „ Kumosie” z Centrum Kultury Zamek w Szydłowcu, Zespól Śpiewaczy „ Ludwiczanki” z Ludwikowa, Zespół Śpiewaczy „ Nowianecki” z M-GOK w Ożarowie, Zespół Śpiewaczy „ Piątkowy Stok” z Mostek, Zespół Śpiewaczy „ Powiślacy” z GOK w Solcu, Zespół Śpiewaczy „ Powiślanie” z Gołębiowa, Zespól Śpiewaczy „ Raz na ludowo” z Lesiowa, Zespól „ Stokrotka” z Mirowa, Zespól Śpiewaczy „ Zaborowianki” z Zaborowia.
 2. Kategoria instrumentaliści:
  Laureaci: Tadeusz Sałbut ze Zwolenia, Andrzej Malik z GOKiS w Wieniawie, Stanisław Więcław z Katarzynowa
  Wyróżnienia: Bartosz Gołda z Lipska / dziec- młodz./, Patryk Skórkiewicz z Mostek /dziec-młodz/, Adam Zając z GOK w Solcu
 3. Kapele ludowe:

Laureaci: Kapela „ Foktów” z Ostrołęki, Rodzinna Kapela „ Morki” z Czekarzewic, Kapela „ Wesoła Trójka” z GOK w Tarłowie, Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc

Wyróżnienia: Kapela Zdzisława Kwapińskiego, Kapela Ludowa z Osuchowa, Kapela Jana Wochniaka

Organizatorem Festiwalu było Lipskie Centrum Kultury. Wszyscy uczestnicy części konkursowej otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci oraz wyróżnieni nagrody rzeczowe i finansowe, które wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański. Fundatorami nagród byli: Miasto i Gmina Lipsko, Starostwo Powiatowe w Lipsku i Polskie Stronnictwo Ludowe.