231 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – fotorelacja