„W sitowiu tradycji”

Rok 2019

W miesiącach sierpień -październik Lipskie Centrum Kultury realizuje projekt pn. „W sitowiu tradycji”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania miejscowej społeczności, głównie dzieci i młodzieży historią własnej miejscowości, dawnymi tradycjami i zwyczajami ludowymi regionu, aktywizacja lokalnej społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego oraz integracje różnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej Powiśla.
Zamierzone cele LCK realizować będzie poprzez propagowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych promocyjnych tradycję polskiej wsi, poszukiwanie nowych obszarów lokalnej aktywności kulturowej oraz poznawanie własnej tożsamości .
Realizowane działania:
– wakacyjny wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej.
– konkurs fotograficzny „Śladami przydrożnych kapliczek”
– spotkania dla dzieci i młodzieży pn. „Ocalić od zapomnienia”
– zajęcia taneczne „Raz na ludowo”
– zajęcia plastyczne,
– zajęcia kulinarne „Smak tradycji”,
– przygotowanie i wystawienie przez grupę teatralną „Otwarte drzwi” inscenizacji „Lipsko… Niech tak będzie”.
Projekt dofinansowano przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska’ 2019
Kwota dofinansowania 10.000zł