„W mojej głowie wojna’2018”

Rok 2018
W miesiącach styczeń – grudzień realizowany był projekt „W mojej głowie wojna’2018”. Działania realizowane w ramach projektu skierowane były do dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów. Miały one charakter integracyjny i dostosowane były do wieku, potrzeb oraz umiejętności uczestników. Integracja przebiegała na różnych płaszczyznach, a w zajęciach brały udział również dorośli, którzy poprzez otwartość i chęć współpracy wspierali swoje dzieci. Wynikiem współpracy na różnych płaszczyznach była stała i systematyczna praca dorosłych w kołach zainteresowań, oraz czynne uczestnictwo w koncertach, wystawach, wyjazdach, spotkaniach itd. organizowanych w Lipskim Centrum Kultury. Miało to za zadanie pokazanie pozytywnych sposobów osiągania celów, kształtowanie wzorów zdrowego stylu życia i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.
W ramach projektu zaproponowaliśmy następujące działania:
spotkania integracyjne całych rodzin przy spektaklu teatralnym pt. „Świnki 3” oraz przy muzyce: operetkowej, rozrywkowej, spotkania integracyjno – warsztatowe mające na celu rozwój osobisty, doskonalenie umiejętności oraz będące atrakcyjnym spędzeniem czasu wolnego: wyjazdy integracyjne „Łyżwy na nogi i na lodowisko”, „Pytania rodzą się w miarę zwiedzania”, konkursy „Autoportret”, „Dizajn”, „Dwa bociany”, „Zimowy czas, świąteczny czas” zajęcia kulinarne „Małe co nieco”, „Uliczny Street Art”, „Bajkowe spotkania teatralne”, Artystyczne Spotkania dla Dzieci i Młodzieży „Wyspa Sztuki”, warsztaty z robotyki „Twój Robot”, „Osobowość na plus”, „Piosenka i ja”.
Do realizacji wyżej wymienionych zadań zakupiono materiały biurowe do reklamy działań projektu, artykuły spożywcze do realizacji zajęć kulinarnych „Małe co nieco”, oraz materiały do przeprowadzenia proponowanych form zajęć w ramach „Pracowni Działań Twórczych”: plastyczne, teatralne, taneczne, oraz materiały do realizacji spektaklu teatralnego przygotowanego przez Grupy Teatralne „Otwarte Drzwi”, „Dzień za Dniem” , „Bim Bom” i „Apsik” z LCK. Projekt realizowany był w ramach dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.
Kwota dofinansowania: 42.000 zł.