„W moim sercu Polska”

Rok 2020
Zadanie realizowane od 1 września do 10 grudnia 2020 roku w ramach Programu Niepodległa. Głównym celem zadania było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli narodowych, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o wolną Polskę. Różnorodne działania /również on line/ skierowane do szerokiego grona odbiorców pozwoliły na uzyskanie planowanych rezultatów. Dzięki ich realizacji udało nam się wspierać wychowanie patriotyczne młodego pokolenia , propagować treści patriotyczne w twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, kształtować postawy patriotyczne wśród lokalnego społeczeństwa, zainspirować do pogłębiania wiedzy historycznej o naszym regionie.
W ramach zadania zorganizowane zostały:
1. „Wyśpiewajmy Niepodległość” – program edukacyjno- artystyczny dla dzieci
2. II Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej 'Lipsko 2020
3. Pamiątki Niepodległej – warsztaty plastyczno – edukacyjne dla dzieci
4. „Walki wyzwoleńcze na Ziemi Lipskiej” – spotkanie autorskie online z Markiem Łatą
5. „A to Polska właśnie” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”
6. Premiera spektaklu historycznego „Czerwień”- premiera ze względu na sytuacje epidemiologiczną nie odbyła się
7. „Bitwa o Lipsko” – Rodzinna Gra Terenowa – on line dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
8. „Pieśni Solidarności” – koncert z okazji 40 – lecia NSZZ „Solidarność

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na kwotę 29 000zł