Sekcja muzyczna

Studio Piosenki „TALENT”
Celem zajęć jest ogólne umuzykalnienie poprzez pracę nad głosem, zdobywanie umiejętności wokalnych, umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w zespole. W programie zajęć ćwiczenia:
rozgrzewające aparat artykulacyjny, dykcyjne, rytmiczne oraz emisji głosu.
Indywidualna praca z piosenką polega na umiejętności zastosowania techniki wokalnej na konkretnym materiale dźwiękowym, interpretacja piosenki, ruchu scenicznego, pracy z mikrofonem. Uczestnicy zajęć mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas licznych koncertów i występów scenicznych organizowanych przez LCK, jak również podczas różnych przeglądów i festiwali.
Przed przyjęciem do Studia Piosenki konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii instruktora podczas wstępnego przesłuchania.

Studio piosenki „Talent”
czwartek – godz. 15.30
Instruktor – Piotr Markowski

Nauka gry na gitarze
Zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży początkującej i zaawansowanej. Prowadzone przez instruktora, który wprowadza uczestników w świat muzyki gitarowej, uczy pojęć technicznych, improwizacji i tworzenia, odkrywania zapisów nutowych oraz nabywanie umiejętności chwytów na gitarze. Podczas spotkań uczestnicy utrwalają informacje z wiedzy muzycznej w formie teoretycznej, ale w szczególności praktycznej.

grupa początkująca
wtorek – godz. 16.00

grupa zaawansowana
wtorek – godz. 17.00
Instruktor – Jakub Szymański

Muzyczna scena

Miejsce skierowane do grających w zespołach. Szczególnie do zespołów grających muzykę własną – z oryginalnymi tekstami, aranżacją.
Celem Muzycznej Sceny jest promowanie uzdolnionych muzyków i umożliwienie im debiutu scenicznego. Udostępnienie nie tylko miejsca, ale zapewnienie możliwości konfrontacji własnych dokonań z innymi twórcami, wymiany doświadczeń, udział w warsztatach.

Zespół „Na zewnątrz” – wtorek – godz. 17.00