Rytmy ulicy

Rok 2012
Od 01 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lipskie Centrum Kultury w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” realizuje projekt pn. „Rytmy ulicy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt skierowany jest do działających w LCK dwóch grup tanecznych „Alpi” oraz „Break da House”,
czyli do 22 osób – dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat.
Celem projektu jest wyrównywanie szans osób w dostępie do specjalistycznych działań tanecznych, zwiększających ich wiedzę i umiejętności, rozwijanie uzdolnień, kreatywności, wyobraźni oraz budowania własnej wartości oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy na temat tańca poprzez promocję utalentowanej młodzieży.
W ramach projektu oferujemy:
1. 6- dniowy obóz taneczny w Murzasichle (nauka techniki jazzowej),
2. warsztaty z hip – hopu, break – dance oraz disco – show, które prowadzone będą przez trenerów w sali widowiskowej LCK od m-ca sierpnia do końca grudnia 2012 r.,
3. wyjazd na trzy turnieje tańca,
4. wyjazd do Teatru Tańca do Kielc,
5. wyjazd dwóch grup tanecznych do Kazimierza Dolnego,
6. zakup strojów dla grup tanecznych do trzech stylów tańca: break-dance, hip-hopu i disco-show, oraz wiele innych atrakcji podczas realizacji projektu.