„Przystanek książka”

Rok 2014
„Przystanek książka” to projekt mający na celu podniesienie roli biblioteki wśród lokalnej społeczności, wzrost czytelnictwa i świadomość znaczenia książki w życiu człowieka, oraz integrację środowisk twórczych i uatrakcyjnianie oferty spędzania czasu wolnego.
W ramach zadania przeprowadzonych zostało siedem działań mających na celu promocję czytelnictwa: piknik „Przystanek książka”, program literacko – satyryczny „Nic Nowego Pod Słońcem”, spotkania autorskie z pisarką i ilustratorką książek dla dzieci pn. „Narodziny książki od pisarza do czytelnika”, impreza integracyjna dla dzieci „Bal u Muminków”,wieczorek literacki „Co mi w duszy gra,
czyli o książkach przy kawie”. Zawiązany został także wolontariat biblioteczny, który aktywnie uczestniczył w realizacji poszczególnych działań oraz przeprowadzał towarzyszące projektowi akcje, tj. „Książka na telefon” czy „Podaj dalej”.
Program dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo Publiczno – Społeczne.
Program został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Lipsku.