Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy „W mojej głowie wojna – 2014”

Rok 2014
Działania realizowane w ramach Projektu skierowane są do dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów. Mają one charakter integracyjny i dostosowane są do wieku, potrzeb oraz umiejętności uczestników. Integracja przebiega na różnych płaszczyznach, a w zajęciach biorą udział również dorośli, którzy poprzez otwartość i chęć współpracy wspierają swoje dzieci. Wynikiem współpracy na różnych płaszczyznach jest stała i systematyczna praca dorosłych w kołach zainteresowań, oraz czynne uczestnictwo w koncertach, wystawach, wyjazdach, spotkaniach itd. organizowanych w Lipskim Centrum Kultury. Projekt skierowany do uczestników z różnych środowisk, którym proponujemy udział w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, koncertach, wyjazdach itd. Ma to na celu pokazanie pozytywnych sposobów osiągania celów, kształtowanie wzorów zdrowego stylu życia i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.
W ramach projektu chcemy zaproponować następujące działania:
spotkania integracyjne całych rodzin przy spektaklu teatralnym w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc oraz przy muzyce: operetkowej, rozrywkowej, hip-hopowej i reggae;
spotkania integracyjno – warsztatowe mające na celu rozwój osobisty, doskonalenie umiejętności oraz będące atrakcyjnym spędzeniem czasu wolnego: wyjazdy integracyjne „Łyżwy na nogi i na lodowisko”, „Pytania rodzą się w miarę zwiedzania”, konkursy „Autoportret”, „Dizajn”, „W Ogrodzie Zoologicznym”, „Pocztówka do Świętego Mikołaja”, zajęcia kulinarne „Małe co nieco”, „Uliczny Street Art”, „Bajkowe spotkania teatralne”, Artystyczne Spotkania dla Dzieci i Młodzieży „Wyspa Sztuki”, Działania animacyjne „Fabryka Zabaw”, „Osobowość na plus”, „Szach Mat”, „Piosenka i ja”.
Do realizacji wyżej wymienionych zadań planowany jest zakup materiałów biurowych do reklamy działań projektu, artykułów spożywczych do realizacji zajęć kulinarnych „Małe co nieco”, materiałów do przeprowadzenia proponowanych form zajęć w ramach „Pracowni działań twórczych”: plastyczne, teatralne, taneczne, oraz materiałów do realizacji spektaklu teatralnego przygotowanego przez Grupy Teatralne „Dzień za Dniem” i „Bim Bom” z LCK.
Program realizowany przy wsparciu finansowym Miejsko – Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program realizowany od stycznia do grudnia.