Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy „W mojej głowie wojna – 2013”

Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy „W mojej głowie wojna – 2013”.
Głównym celem programu jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży ciekawości świata, rozwijanie pasji
i aktywności życiowej, nauka współdziałania w grupie poprzez dostarczanie szeregu ofert edukacyjnych
i rekreacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich opiekunów.
Proponowane działania to:

  • „PRACOWNIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH” – zajęcia plastyczne, manualne, kulinarne, czytanie bajek, układanie puzzli;
  • „Osobowość na plus” oraz warsztaty plastyczne „Wyspa sztuki” – spotkania podczas których uczestnicy doskonalą swoje pasje oraz poznają siebie. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach;
  • „Łyżwy na nogi i na lodowisko”, „Pytania rodzą się w miarę zwiedzania”, wyjazdy do Teatru – integracyjne wyjazdy, rozbudzające wyobraźnie, uczące kultury osobistej i społecznej, poprzez zwiedzanie i zapoznanie się z ciekawymi miejscami naszego regionu;
  • Konkursy plastyczne „Autoportret”, „Dizajn”, „Mój przyjaciel”, Podwodny świat”
  • Spektakle teatralne przygotowane przez Grupy Teatralne „Bim – Bom” oraz „Dzień za dniem”
  • Spotkania artystyczne: Mini recitale poezji śpiewanej, koncert organowy, operetkowy, walentynkowy „Co jest grane?!”

Program realizowany przy wsparciu finansowym Miejsko – Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.