Program kulturalno – edukacyjny „Powrót do korzeni – powrotem do wartości”

Rok 2013
Program kulturalno – edukacyjny „Powrót do korzeni – powrotem do wartości” realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, finansowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
Program składa się z dwóch imprez plenerowy, których wspólnym łącznikiem jest promocja kultury ludowej i naszego regionu oraz kultywowanie i integracja lokalnej społeczności wokół ochrony dziedzictwa ludowego.
W ramach zadania 19 maja 2013 roku odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle”, którego głównym celem jest prezentacja i popularyzacja folkloru, zwyczajów i obrzędów, ochrona dorobku artystycznego ludowych twórców oraz doskonalenie warsztatu jego uczestników.
Kolejnym działaniem realizowanym w ramach programu jest organizacja po raz trzeci na lipskim rynku Festynu „Bliżej tradycji i kultury”, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń artystycznych naszego regionu. Głównym założeniem festynu jest prezentacja zanikającego rzemiosła i rękodzieła wsi polskiej, integracja lokalnej społeczność wokół ochrony dziedzictwa ludowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. To podwójne święto kultury ludowej jest doskonałą okazją do integracji i pobudzenia aktywności społecznej oraz przypomnienia lokalnej społeczności o łączącej ich więzi z tradycją ludową , z której mogą czerpać siłę i satysfakcję.