„Polskie symbole narodowe” – wystawa

W miesiącach maj – wrzesień w Lipskim Centrum Kultury obejrzeć można wystawę ze zbiorów IPN pt. „Polskie symbole narodowe”. Wystawa przedstawia historię i genezę symboli narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej, którymi są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

Zrealizowano w ramach projektu „Jaki znak Twój?- polskie symbole narodowe.
Dofinansowano ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.