Podpisanie umowy na modernizację sali widowiskowej LCK

W dniu 13 stycznia 2022r. w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste podpisanie umowy na kompleksową modernizację sali widowiskowej wraz z powstaniem nowoczesnego kina cyfrowego. Umowa została podpisana przez wicemarszałka Rafała Rajkowskiego oraz władze samorządowe w osobach Burmistrza Jacka Wielorańskiego i Skarbnika Anny Woźniak.

Zadanie będzie realizowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dzięki 4 mln dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego sala otrzyma nowy blask i nowoczesne wyposażenie. Szacunkowa wartość całego zadania to ponad 7 mln złotych. Niezwykle cenna inwestycja dla naszych mieszkańców, wszystkich odbiorców dóbr kultury, która zapewni optymalne warunki i umożliwi poszerzenie różnorodności działań jakie prowadzi Lipskie Centrum Kultury.

Dziękujemy władzom Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w szczególności Wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko Jackowi Wielorańskiemu za zrozumienie i wsparcie tak ważnej inwestycji dla lokalnej społeczności.