„Otwarte Drzwi”

Rok 2018
Projekt „Otwarte Drzwi” polegał na założeniu amatorskiej grupy teatralnej dla osób dorosłych i przygotowaniu baśniowego spektaklu pt. „Moc prezentów” . Jego premiera odbyła się w mikołajkowy wieczór w Lipskim Centrum Kultury. Wystawienie spektaklu poprzedziły cotygodniowe zajęcia aktorskie, podczas których grupa uczyła się pomysłowości i wyobraźni w działaniu, pracowała nad poprawną wymową, dykcją, modulacją głosu, wyrażaniem emocji ciałem i gestami. Oprócz cyklicznych zajęć, dwukrotnie zorganizowane zostały warsztaty aktorskie z panią Marzeną Odzimek -Jarosińską, dzięki którym mogli pod okiem profesjonalisty zweryfikować i jeszcze lepiej pogłębić zdobyte umiejętności. Zwieńczeniem prób i warsztatów było wystawienie premierowego spektaklu dla dzieci i ich rodzin. Dzięki pracy wielu ludzi powstała piękna scenografia, muzyka, stroje, gra świateł, wszystko to dopełniło baśniowy charakter widowiska, które wprowadziło odbiorców w świąteczny nastrój. Mimo zakończenia projektu, grupa teatralna nadal aktywnie działa i przygotowuje nowe premiery.
Zadanie dofinansowano ze środków Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w ramach programu Działaj Lokalnie.
Kwota dofinansowania: 3 400 zł.