„Mój świat malowany słowem” – konkurs literacki

Lipskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie literackim „Mój świat malowany słowem”. Celem konkursu jest inspirowanie twórczości literackiej wśród dzieci i młodzieży. Do konkursu należy zgłosić opowiadanie, bajkę lub wiersz, a światem opisywanym w pracach może być rodzina, przyjaciele, koledzy a nawet …kosmos.

Prace przyjmujemy do dnia 21.04.2023r.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8- 15 maj. O dokładnej dacie i godzinie wszystkich uczestników poinformujemy telefonicznie. Nadesłane prace konkursowe oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora w następujących kategoriach wiekowych: klasy IV-VI, klasy VII-VIII i uczniowie klas I-IV szkół ponadpodstawowych.

Na wszystkich chętnych, którzy zechcą się podzielić z nami swoimi przemyśleniami, marzeniami i zaprezentować własną twórczość czekają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców nagrody.

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia