Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna została założona w 1946 roku. Prowadzi działalność bibliotekarską z wykorzystaniem technologii informatycznych w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów czytelnikom oraz udzielania informacji o materiałach bibliotecznych. Miejsce przyjazne czytelnikom, otwarte na różne inicjatywy twórczego działania, rozwoju edukacyjnego, samokształcenia i współpracy. Ważnym aspektem działalności jest promocja dorobku twórczego lokalnej społeczności oraz  działalność kulturalno – edukacyjna. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie biblioteki w upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców, oferowanie wszystkim grupom  społecznym atrakcyjnych usług bibliotecznych oraz imprez kulturalno – oświatowych, do których należy zaliczyć liczne konkursy literackie, plastyczne, wystawy, spotkania autorskie.