Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej działa od 1996 roku. Głównym celem istnienia jest poszerzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez różne formy pracy środowiskowej, kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz aktywowanie ich do pracy na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Centrum Edukacji Ekologiczne prowadzi   efektywną edukację ekologiczną oraz naukę właściwych zachowań zmierzających do poprawy jakości przyrody  poprzez organizację imprez artystycznych o charakterze edukacyjnym, konkursów wiedzowych, spotkań i pogadanek oraz wystaw.  Realizuje różnorodne programy edukacyjne, w ramach których prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną.