„Lipskie Spotkania z Książką”

Rok 2018
„Lipskie Spotkania z Książką” to cyklicznie organizowana, wielodniowa impreza promująca książki, czytelnictwo oraz lipską placówkę jako instytucję przyjazną, pełniącą w lokalnym środowisku ważną rolę edukacyjną i kulturotwórczą. W dniach 17 – 28 września 2018r. przeprowadzone zostały różne działania. Pierwszym akcentem tegorocznych obchodów było spotkanie „Narodziny książki” z pisarzem i ilustratorem książeczek dla dzieci. Następnym działaniem promującym czytelnictwo była akcja „Czytanie łączy pokolenia”, kameralne spotkanie podczas którego zaproszeni do czytania goście: młodzi czytelnicy oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lipska czytali fragmenty swoich ulubionych książek. Aby uświadomić młodzieży jak ważną rolę odgrywa czytanie, zorganizowano prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną. Jej tematem była rola książki w życiu człowieka na co wpływa, co rozwija i co dobrego daje czytanie. Kolejną propozycją tym razem skierowaną dla najmłodszych dzieci było „Bajkowe nocowanie”, czyli wieczorna impreza w bibliotece podczas której czytano znane i lubiane bajeczki oraz wierszyki na dobranoc. W ramach zadania zorganizowano spektakl „Zielony Kopciuszek”. Ostatnim elementem było przeprowadzenie warsztatów plastycznych, na których dzieci przygotowały makiety przedstawiającę „Bibliotekę moich marzeń”. Wszystkie zaplanowane działania były okazją do wzajemnego poznania się czytelnik – bibliotekarz oraz pokazania różnych obliczy czytelnictwa. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki.
Kwota dofinansowania: 10 000 zł.