„Kreować głosem” – konkurs recytatorski

Lipskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim „Kreować głosem”. Celem konkursu jest doskonalenie warsztatu recytatorskiego ,umiejętności samodzielnej pracy nad tekstem i jego interpretacją oraz propagowanie twórczej formy spędzania wolnego czasu. Adresatami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu lipskiego. Każdy uczestnik może wybrać do prezentacji dowolny utwór poetycki lub wybrany fragment prozy. Prezentacje recytatorów oceniać będzie powołana przez organizatora komisja. Konkurs odbędzie się dnia 15 grudnia o godzinie 10.00. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie w zakładce Konkursy Festiwale Przeglądy. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 grudnia. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Regulamin
Karta uczestnika