Jan Skrzypczyński „Przerwana pasja” – wystawa rzeźby

Jan Skrzypczyński (1943 – 2021) artysta, fotograf, rzeźbiarz i dokumentalista  związany był od lat działalnością artystyczną z Ziemią Lipską,  regionem radomskim i woj.mazowieckim. Fotografował ludzi i zdarzenia, ale głównie piękno nadwiślańskiego regionu z jego niepowtarzalną przyrodą. Dzięki jego zdjęciom poznaliśmy urokliwe zakątki Mazowsza. Swoim obiektywem dokumentował historię miasta, Ziemi Lipskiej i Mazowsza.

Wiele lat pracy artystycznej zaowocowało licznymi wystawami indywidualnymi, zbiorowymi i poplenerowymi oraz udziałem w ogólnopolskich wystawach „Małe formaty” w Warszawie.
Od wielu lat zdjęcia Jana Skrzypczyńskiego reprodukowane były w czasopismach m.in. „Opinia”, „Dziennik Radomski”,”Życie Powiśla” itp. Mógł poszczycić się udziałem w ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Był laureatem I miejsca – 1972 i 1975 w Ogólnopolskim Konkursie tygodnika „Panorama Śląska”, I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie kwartalnika „Opinia” oraz I miejsca w 1973r. w Konkursie Wojewódzkim „Młodości dodaj mi skrzydła”.
Wielką i nieocenioną pracę wykonał do książki Heleny i Czesława Barańskich „Lipsko” oraz do III-tomowego wydania monografii „Ziemia Lipska” gdzie był autorem większości zdjęć.

Kolejną i bardzo ważną dziedziną Jego twórczości była rzeźba. Stworzył cykl rzeźb pod nazwą „Orzeł Polski na przestrzeni dziejów”, herb Lipska, portrety sławnych ludzi związanych z Lipskiem, panoramę Lipska pt. „Widok Lipska z lotu ptaka”, makietę lipskiego rynku z lat 1943 – 1960 w skali 1:65 o wymiarach 4,20 x 4,0 m. Wiele dzieł sztuki użytkowej i sakralnej.

Twórczość Jana Skrzypczyńskiego odcisnęła swe piętno w życiu codziennym lokalnej społeczności, wkład jego twórczości zasługuje na uznanie w kształtowaniu wizerunku naszej małej Ojczyzny.
Był jednym z członków założycieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” oraz członkiem wspierającym działalność Związku OSP RP, zarówno Oddział Miejsko-Gminny jak i Powiatowy OSP w Lipsku. Był osobą, która odnalazła zdjęcie pierwszej straży ogniowej założonej 20 stycznia 1911r. w Lipsku.

Odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką „Za zasługi dla woj.radomskiego”, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” , srebrnym medalem „Za zasługi dla LOK” oraz honorowym medalem „Za zasługi dla Ziemi Lipskiej”, medalem pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2015r., zdobywca nagrody za całokształt działalności na rzecz Miasta i Gminy Lipsko „Rubaszna Lipa”w 2012r. W 2014r. wydał w niewielkim nakładzie album „Lipsko dawniej
i dzisiaj w fotografii Jana Skrzypczyńskiego 1930-2014″. Zwieńczeniem działań i marzeń twórczych było wydanie w 2017r. albumu „Lipsko w fotografii. Dawniej i dziś”. W 2018r. został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jan Skrzypczyński był człowiekiem skromnym i pracowitym, który przez całe swoje życie angażował się w upowszechnianie i rozwój kultury naszego regionu.

Wystawa czynna do końca grudnia 2022 r. w sali wystawienniczej LCK.