Galeria Regionalna

Galeria Regionalna została utworzona w 2009 roku. Celem działania Galerii jest ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności historią swojego regionu. Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie wiedzy historycznej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej.  Gromadzi zabytki kultury materialnej związane z przeszłością miasta i gminy Lipsko oraz regionu. Prowadzi działania społeczno-kulturalne (wystawy stałe i czasowe), edukacyjne(lekcje muzealne, prelekcje, spotkania autorskie).  W Galerii zgromadzone zostały dokumenty, fotografie z różnych dziedzin życia społecznego, rodzinne pamiątki, przedmioty obrzędu religijnego , przedmioty codziennego użytku. Zgromadzone eksponaty zostały pozyskane dzięki uprzejmości osób prywatnych oraz instytucji: Helena Borek, Marek Celuch, Mieczysław Chojnacki(Muzem Wsi w Lipie Miklas) Władysław Drachal, Wojciech Dziółko, Grzegorz Gordat, Grażyna Kosior, Tomasz Krzyczkowski, Marek Łata, Zuzanna Mtyjasek, Wacław Redestowicz, Jan Skrzypczyński, Mirosław Trojacki, Zygmunt Żak, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku, Koło Gospodyń Wiejskich z Siekierki, Szymanowa, Tymienicy,  Nadleśnictwo Zwoleń – Miodne, Zespół Obrzędowy „Zaborowianki” z Zaborowia.