„Czas wolności – czas pamięci”

Rok 2019
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” w Lipsku pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego na realizację projektu „Czas wolności – czas pamięci”. Jest to program skierowany do szerokiego grona odbiorców, a jego głównym celem jest promowanie postaw patriotycznych oraz pogłębianie wiedzy o trudnej drodze jaka Polska przebyła, aby odzyskać niepodległość. W ramach projektu zorganizowane zostaną min. konkurs plastyczny i literacki, koncert organowy, koncert „Polskie drogi do wolności” w wykonaniu grupy Sonanato”, koncert zespołu FORTECA, spektakl teatralny dla dzieci „Orlatko” , spotkania z historykiem, warsztaty „Patriotyzm jutra” oraz Terenowa Gra Detektywistyczna „Śladami niepodległości” .
Partnerem w realizacji projektu jest Lipskie Centrum Kultury.
Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Kwota dofinansowania 30.000zł