„Bo we mnie jest śpiew”

Rok 2019
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” w Lipsku w partnerstwie z Lipskim Centrum Kultury realizuje projekt „Bo we mnie jest śpiew”. Jego głównym celem jest rozwój Nieformalnej Grupy Lipsko Śpiewa, która dzięki otrzymanemu wsparciu będzie mogła szkolić swój warsztat wokalny i sceniczny. Efektem końcowym projektu będzie przygotowanie koncertu „Wolność, kocham i rozumiem..” , który grupa przygotuje z okazji 30 – stej rocznicy przemian demokratycznych jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku.
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Radomiu.
Kwota dofinansowania 3.500zł