„Biblioteka zawsze po drodze”

Rok 2017
Głównym założeniem programu „Biblioteka zawsze po drodze” było zorganizowane w dniach 8-15 maja, szeregu wydarzeń o charakterze edukacyjno- kulturalnym, które miały na celu promocję biblioteki, książki i czytelnictwa. Rezultatem naszych działań było zwiększenie zainteresowania naszą placówką, podniesiony został prestiż biblioteki w lokalnym środowisku, wzrosło czytelnictwo, podniesiona została świadomość książki w życiu człowieka. Uczestnicy spotkań poznali ciekawych ludzi, poznali twórczość pisarzy, a poprzez udział w warsztatach zdobyli nowe umiejętności. Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte.
W ramach zadania zostały zorganizowane trzy spotkania autorskie, w tym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych: Zofią Beszczyńską, Mariuszem Pałaszem i Michałem Ogórkiem.
Przeprowadzono warsztaty „Jak powstaje książka” przez Joannę Tyluś- Malak. podczas których miały możliwość posłuchać oraz samemu popróbować prac związanych z przygotowaniem książki, Produktem finalnym były książeczki przygotowane przez dzieci. Ogłoszone i rozstrzygnięte zostały konkursy: plastyczny na plakat promujący bibliotekę, książkę lub czytanie oraz literackiego na napisanie dowolnym stylem /wiersz, fraszka, reportaż, wywiad, opowiadanie/ pracy również promującej bibliotekę i//lub czytanie książek.
W niedzielne popołudnie teatr Bajlandia wystawił bajkę opartą na tekstach Jana Brzechwy pt. „Czerwony Kapturek, na który licznie przybyli rodzice ze swoimi pociechami. Wśród propozycji obchodów Tygodnia Bibliotek znalazły się również rozstrzygnięcie konkursu najaktywniejszego czytelnika 2016 roku w kategorii wiekowej dziecięco- młodzieżowej oraz dorosłych.
W ramach programu odbył się również wernisaż wystawy „Twarzą w twarz- portrety znanych i nieznanych” – Barbary Polakowskiej i Krzysztofa Kuzko. Piękne fotografie różnych osób można było podziwiać w sali wystawienniczej w LCK.
Dofinansowanie ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: 11 000 zł.