„Alfabet patriotyzmu”

„Alfabet patriotyzmu” – zadanie realizowane przez Lipskie Centrum Kultury od 1 września do 20 listopada 2021 roku w ramach Programu Niepodległa. Jest to program o charakterze edukacyjno – kulturalnym, skierowany do szerokiego grona odbiorców, który ma na celu krzewienie wśród lokalnej społeczność szeroko pojętego patriotyzmu, postaw obywatelskich, szacunku do Ojczyzny, jej symboli narodowych oraz dziedzictwa kulturowego i piękna przyrody polskiej.
W ramach zadania zorganizowane zostaną:
1.Konkurs plastyczny „Twarze niepodległej”
2.III Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej 'Lipsko 2021
3.Koncert Zespół Jamajka – recital pieśni z II Wojny Światowej
4.Warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży – modele samolotów II wojny światowej
5.Krzyk Wolności – pieśni Powstania Warszawskiego”– koncert w wykonaniu Zespołu Wokalno-Aktorskiego „Sonanto”
6.”100 portretów na 100 – lecie odzyskania niepodległości” – wystawa malarska Piotra Rafałko
7.”Ojcowie Niepodległości: Piłsudski, Dmowski, Paderewski. Ich wzajemne relacje, zasługi, błędy” – spotkanie autorskie ze
Sławomirem Koper
Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na kwotę 32 000 zł.

plakat