XXII Przegląd Twórczości Ekologicznej Lipsko’2023

Lipskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w XXII Przeglądzie Twórczości Ekologicznej „Ekosong”, który odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej LCK. Celem Przeglądu jest propagowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej o tematyce ekologiczno – przyrodniczej.
Przegląd ma charakter konkursowy, a prezentacje uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w kategoriach: inscenizacje teatralne oraz piosenka. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu lipskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 kwietnia br.

Do pobrania

Regulamin
Karta zgłoszenia