Aktualne godziny otwarcia

i zasady wypożyczania zbiorów w reżimie sanitarnym

Biblioteka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz.10.00-16.00
Filia Biblioteczna w Długowoli : środa – czwartek w godz.8.00- 15.00

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki przy wolnym dostępie do księgozbioru.

Obowiązuje limit osób przebywających jednocześnie w bibliotece
– Wypożyczalnia dla dorosłych: 3 osoby
– Odział dla dzieci i młodzieży: 2 osoby
– Czytelnia ogólna i prasy nieczynne
– brak wolnego dostępu do stanowisk komputerowych
– zwracane książki są poddawane 3-dniowej kwarantannie
– obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i dystans

Zachęcamy do zamawiania materiałów bibliotecznych telefonicznie lub poprzez e-mail.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna została założona w 1946 roku. Prowadzi działalność bibliotekarską z wykorzystaniem technologii informatycznych w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów czytelnikom oraz udzielania informacji o materiałach bibliotecznych. Miejsce przyjazne czytelnikom, otwarte na różne inicjatywy twórczego działania, rozwoju edukacyjnego, samokształcenia i współpracy. Ważnym aspektem działalności jest promocja dorobku twórczego lokalnej społeczności oraz  działalność kulturalno – edukacyjna. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie biblioteki w upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców, oferowanie wszystkim grupom  społecznym atrakcyjnych usług bibliotecznych oraz imprez kulturalno – oświatowych, do których należy zaliczyć liczne konkursy literackie, plastyczne, wystawy, spotkania autorskie.