XXIII Przegląd Twórczości Ekologicznej „Ekosong’2024”

Lipskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w XXIII Przeglądzie Twórczości Ekologicznej „Ekosong”, który odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej LCK. Celem Przeglądu jest propagowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej o tematyce ekologiczno – przyrodniczej.

Przegląd ma charakter konkursowy, prezentacje uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w kategoriach: inscenizacje teatralne oraz piosenka. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu lipskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 kwietnia br.

Zapraszamy do udziału!
Regulamin
Karta zgłoszeń – teatr
Karta zgłoszeń – muzyka