Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

W dniu 23.03.2023 r. o godz. 10.00 w Lipskim Centrum Kultury odbędą się Eliminacje Powiatowe 68 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i 40 Małego Konkursu Recytatorskiego. Adresatami konkursu są dzieci,młodzież i osoby dorosłe z terenu powiatu lipskiego. Każda placówka kultura kulturalno-oświatowa może wytypować max. 5 recytatorów. Myślą przewodnią jest rozbudzenie wrażliwości na kulturę słowa i poszukiwanie własnego sposobu wypowiedzi. Prezentacje sceniczne recytatorów oceniać będzie powołana komisja, która też wytypuje osoby do dalszych eliminacji w Radomiu. Karty zgłoszeń wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych prosimy nadsyłać do 16.03.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.