„Autoportret” – konkurs plastyczny

Lipskie Centrum Kultury zaprasza na konkurs plastyczny „Autoportret”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 7 -19 lat z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy na temat zachowań związanych z profilaktyką uzależnień i przemocy. Pobudzanie do wyrażania swoich emocji poprzez sztukę w obliczu wojny /wojna na Ukrainie/. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień i zainteresowań plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży

Pracę należy przynieść osobiście lub wysłać pocztą do dnia 19 kwietnia 2024 r. /piątek/, natomiast rozstrzygnięcie nastąpi 9 maja 2024 r. o godz. 17.00 /czwartek/.

Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Miejsko- Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pobierz:

Regulamin
Karta zgłoszeń