Warsztaty wokalne

Lipskie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty wokalne przeznaczone dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, którzy przejawiają zdolności wokalne. Każda szkoła podstawowa z powiatu lipskiego typuje dwoje uczniów. W trakcie warsztatów, oprócz rozwijania swoich zdolności wokalno-muzycznych, uczestnicy będą pracować nad najbardziej istotnymi elementami sztuki wokalnej, które są potrzebne, a nawet niezbędne podczas występów, koncertów, konkursów muzycznych. Warsztaty odpowiedzą na (między innymi) poniższe pytania:

 • jakie stosować ćwiczenia, by poszerzyć skalę naszego głosu oraz jak go wzmocnić?

 • jak właściwie dobierać repertuar?

 • na czym polega wyraz artystyczny?

 • jak pracować z mikrofonem?

 • jakie są najczęściej popełniane błędy, które uniemożliwiają efektywne posługiwanie się głosem?

 • na czym polega właściwa interpretacja piosenki?

Rozwiniemy także inne tematy uzależnione od potrzeb uczniów, którzy zostaną zgłoszeni na warsztaty.

Regulamin udziału w warsztatach wokalnych

 1. Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. Wszelkie koszty związane z organizacją warsztatów pokrywa ich Organizator, czyli: Lipskie Centrum Kultury.

 2. Szkoła lub rodzice uczniów wytypowanych na warsztaty wokalne zapewniają bezpieczny przyjazd ucznia na warsztaty oraz jego bezpieczny powrót do domu po skończonych warsztatach.

 3. Nazwiska uczniów wytypowane na warsztaty wokalne należy zgłosić do sekretariatu Lipskiego Centrum Kultury najpóźniej do 20 września 2021 r., podając: imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły, numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów.

Lipskie Centrum Kultury tel. 48 378 01 31

e-mail: dyrektor@lcklipsko.pl

 1. Termin i miejsce warsztatów: 23 września 2021 r., godz. 16.00 – 18.00, sala widowiskowa Lipskiego Centrum Kultury.

 2. Każdy z uczniów przygotowuje 1 lub 2 piosenki (w tym obowiązkowo jedna w języku polskim, druga w innym dowolnym języku). Należy mieć ze sobą podkład muzyczny (tzw. półplayback) na pendrivie.
 3. Uczniowie biorący udział w warsztatach otrzymają dyplom za udział.
 4. Prosimy nie typować na warsztaty uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia wokalne prowadzone w Lipskim Centrum Kultury przez pana Piotra Markowskiego.
 5. Organizator zastrzega możliwość odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.

Prowadzący

Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny. Nauczyciel-mentor w amerykańskiej organizacji International Teacher of Mix (www.ivtom.org ). Założyciel MarkowskiVocalStudio w Warszawie, które specjalizuje się w treningu wokalnym oraz rehabilitacji głosu. Od wielu lat współpracuje również z ośrodkami kultury, propagując dobrą technikę wokalną. Jego uczniowie przez ostatnie kilka lat zdobyli ponad 300 nagród na festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. www.piotrmarkowski.com

Zapraszamy serdecznie!