Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 Maja”

Lipskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na plakat z okazji 230 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu lipskiego.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 

 

plakat